In allegato si trasmette l’avviso relativo all’avvio dei corsi di gallurese previsti nel progetto “Faiddhèmu cun tuttu lu mundu – Faeddamus cun totu su mundu” approvato con deliberazione della Giunta dell’Unione dei Comuni Riviera di Gallura n. 24 del 27.10...
SCÓLA DI LINGA GADDHURÉSA

Comune di Budoni


Aree Tematiche L'Amministrazione Vivere Budoni Servizi Albo pretorio Orari uffici Modulistica e Istanze On Line
HOME » Aree Tematiche » Notizie » SCÓLA DI LINGA GADDHURÉSA
Politiche giovanili, scuola, educazione

17/03/2023

2023

SCÓLA DI LINGA GADDHURÉSA

In allegato si trasmette l’avviso relativo all’avvio dei corsi di gallurese previsti nel progetto “Faiddhèmu cun tuttu lu mundu – Faeddamus cun totu su mundu” approvato con deliberazione della Giunta dell’Unione dei Comuni Riviera di Gallura n. 24 del 27.10.2022.

SCÓLA DI LINGA GADDHURÉSA IN MANÉRA ONLINE

SÒ ABBALTI L'ISCRIZIÒNI

Pa' ca' vó imparà lu Gaddhurésu e pa' ca' lu 'ó cunnisci meddhu!

  • 30 ORI IN TUTTU
  • LA SCÓLA È DIBBATA, NO SI PACA NUDDHA
  • ATTISTATU DI FRACCUÈNZIA

PA' INFULMAZIÒNI E ISCRIZIÒNI

UFFiCI DI LA LINGA GADDHURÉSA

  • LOIRI: Málcuri 9 - 14, Casa Cumunali
  • SANTU DIADORU: Vennari 9 - 14, Ufficiu Turisticu
  • FiGARI: Ghjói 9 - 13, Casa Cumunali
  • BUDUNI: Ghjoi 9 - 13, Casa di la Música

Locandina


Condividi su:

SCÓLA DI LINGA GADDHURÉSA